Bioenergetik

Bioenergetisk psykoterapi

Bioenergetikken er en over 60 år gammel metode der er udviklet af Alexander Lowen der var elev af Wilhelm Reich der grundlagde den kropsorienterede psykoterapi.
For at bevæge sig imod en ny helhed og for at få energien til at flyde mere frit i kroppen igen arbejder man i bioenergetikken, og i de andre kropsorienterede psykoterapeutiske teknikker jeg inddrager i mit arbejde, bl.a. med følgende:

Dybere åndedræt øger energien i kroppen og får dig derved til at komme mere i kontakt med din krop og dine følelser.

Grounding betyder jordforbindelse og skal forstås helt bogstaveligt, det er din psykiske og fysiske kontakt til den jord du står på. Gennem øvelser med især benene kan din jordforbindelse øges, dette betyder at du bliver i stand til bedre at bruge den støtte dine ben og den grund du står på giver. Du vil bedre kunne stå ved dig selv.

Kontaktøvelser er øvelser der laves sammen med andre eller over for andre, de viser dig hvordan du er i kontakten til andre og de kan samtidig være med til at du kommer i kontakt med følelser i dig selv.

Følelsesforløsende øvelser hjælper dig til at kunne udtrykke dine følelser bedre i din hverdag. Ved at komme ud med gammel sorg, raseri og angst bliver du bedre til naturligt at give udtryk for dine følelser og dine behov i nuet.

Seksualitet og følelser. Øvelser hvor du bl.a. kommer i kontakt med din længsel er med til at frigøre din seksualitet og til at du får bedre kontakt med dit hjerte.

Aggressionsøvelser. At udtrykke aggression øger din evne til at kunne sige nej, men også til at kunne sige ja. Du vil endvidere blive bedre til at sætte dig igennem.

Containment betyder evnen til at rumme følelser, dvs. at hvis du har god containment har du selvkontrol, du kan f.eks. vælge om du vil give udtryk for din sorg eller vrede i en situation. Containment skal således ses som både et psykisk og et kropslig begreb, det er evnen til at rumme energi.

Vibrere

Bue

Sparkeøvelse

Åndedrætsskammel