Hvad er TRE?

TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises

TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer.
TRE er en selvhjælpsmetode, men for mange er det en god ide at få nogle sessioner i starten.
Der er endvidere mulighed for uddannelse i TRE.

Metoden

TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer. Metoden består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste eller vibrere, denne evne kaldes neurogen tremor. Øvelserne bruges til lette stræk af kroppen for at aktivere vibrationerne. Alle pattedyr benytter denne evne til at komme af med overskydende spænding fra stress og traumer. TRE bliver brugt af tusindvis af mennesker i hele verden til at komme af med kroniske spændinger, traumer og stress, men TRE kan også bruges til at komme af med lettere stress og spænding, der bygger sig op i hverdagen.

Fysiske og psykiske traumer

TRE øger kroppens modstandskraft og giver en dybdeafspænding, som er kroppens naturlige måde at sænke stressniveauet. Metoden øger desuden personens selvregulering. TRE kan både bruges til fysiske og psykiske traumer. Når muskulaturens rysten eller vibreren aktiveres i sikre og kontrollerede omgivelser vil kroppen og psyken kunne komme tilbage til deres naturlige balance. TRE baseres på nyere forskning som viser at stress og traumereaktioner både ytrer sig psykisk og fysisk.

Vibrationer

De fleste oplever vibrationerne og den efterfølgende tilstand som afslappende, behagelig og ofte som velvære i kroppen. Når man har lavet øvelserne en del gange, vil det blive nemmere og hurtigere at få vibrationerne i gang.

TRE’s oprindelse

TRE udspringer af David Bercelis ophold i Nordafrika og Mellemøsten hvor han kunne iagttage befolkningernes reaktioner på traumatiske oplevelser. Berceli kunne hos mange iagttage hvordan kroppen begyndte at ryste af sig selv. Denne evne kunne Berceli iagttage i mange forskellige kulturer, men han kunne også iagttage at mange ikke rystede. Dette førte Berceli til at videreuddanne sig inden for body mind teknikker og siden udvikle metoden TRE. Fordelen ved TRE er at det en meget enkelt metode der nemt kan læres og at metoden bygger på en medført evne kroppen har til rådighed for at kunne komme af med overskydende spænding og stress og som hos mange blot skal genlæres.
TRE bliver undervist i ca. 50 lande og praktiseret af tusindvis af mennesker i hele verden. Der er lavet flere foreløbige forskningsprojekter. For tiden er der bl.a. to forskningsprojekter i gang i det amerikanske og det tyske militær.

Forbehold ved brug af TRE?

TRE er for de fleste mennesker en sikker metode for at forløse stress, spænding og traumer. TRE bør dog ikke benyttes som erstatning for en psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling ved traumatiske tilstande, ved andre psykiatriske tilstande eller ved somatisk sygdom der kræver psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling.

David Bercelis bog The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times er kommet på Dansk på Borgens Forlag under Gyldendal: ”Ryst dig fri. Brug TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer”

Læs mere om TRE på: www.tre-danmark.dk

Se også den internationale organisation for TRE: TRE for ALL

TRE uddannelse

Se mere om TRE uddannelse her: TRE uddannelse

TRE uddannelsen foregår i Psykologpraksis Michael Morin Nissen på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg