Emotional Core Perception (ECP)

ECP er en ny terapeutisk metode udviklet af psykologen Bruno Adler (1926-).
ECP er en videreudvikling af Wilhelm Reichs sene arbejde, orgonterapien. I ECP benyttes forskellige teknikker til at genskabe klientens evnen til at udtrykke følelser og være i kontakt. Bruno Adler har gennem sin mangeårige praksis kunnet iagttage at mange mennesker kan udtrykke følelser, men de kan ikke være i kontakt samtidig. I ECP arbejdes der med at genskabe evnen til at være fuldt til stede i øjnene samtidig med at frustration, sorg, angst eller glæde fra den tidlige barndom genopleves. I ECP arbejdes der med at genetablere klientens samsyn, dvs. at man bruger begge øjne lige meget. Især ved følelsesmæssig aktivering ses at mange benytter det ene øje mere end det andet. Ved at arbejde med at genetablere samsyn samtidig med at tidlige følelsesmæssige temaer aktiveres sikres en vedvarende og integreret terapeutisk effekt.

Terapeuten och ondskan