Bøger og artikler

David Berceli har udgivet tre bøger.

Bercelis første bog The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times er lige udkommet på Dansk på Borgens Forlag under Gyldendal under titlen ”Ryst dig fri. Brug TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer.”

Jeg har skrevet forordet, som især har været et forsøg på at opdatere bogen, da den er fra 2008, men også et forsøg på at vise hvor mange forskellige faggrupper, der kan have interesse i TRE og hvor mange forskellige problematikker, der kan afhjælpes via TRE.

Bercelis sidste bog “Shake it Off Naturally: Reduce your Stress, Anxiety and Tension with ‘TRE’” fra 2015 er en antologi med 26 bidragydere fra 13 forskellige lande. Jeg har et kapitel i bogen med titlen “Using TRE with People with Multiple Sclerosis (MS) in the Danish Multiple Sclerosis Society.”

Ryst dig fri

Bøger

Shake it off naturally
The revolutionary trauma release process
Trauma releasing exercises

Artikler

Michael Nissen
TRE som kroppens naturlige middel mod smerter.
Scleroseforeningen, 23.09.2016

Berit Sandbjerg Jarmin
TRE-metoden ryster kroppen på den gode måde. Interview med Jeanne Fairy.
Psykologi 03/2016

David Berceli
Interview med Berceli i forbindelse med hans sidste besøg i Danmark: