Gruppeterapi

I bioenergetisk gruppeterapi laver vi både bioenergetiske øvelser og jeg arbejder individuelt med deltagerne foran resten af gruppen. De små grupper skaber en tryg arbejdsatmosfære og giver samtidig mulighed for at der er tid nok til de enkelte deltagere. At følge med i andres terapeutiske arbejde kan være med til at aktivere følelser hos en selv. Det kan således tit opleves at gruppeterapi er med til at forstærke den terapeutiske proces.
Både i individuel terapi og i gruppeterapi anser jeg leg og humor for vigtige elementer.

Hænder i sand